Управління освіти Дубенської міської ради

Управління освіти Дубенської міської ради оголошує конкурс на зайняття посади керівника комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Дубенської міської ради

Відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545, наказу управління освіти Дубенської міської ради від 10.07.2018 року №295 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника «Інклюзивно-ресурсного центру» Дубенської міської ради» та з метою публічного і прозорого призначення на посаду керівника Інклюзивно-ресурсного центру Дубенської міської ради управління освіти Дубенської міської ради оголошує конкурс на зайняття вакантної посади керівника комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Дубенської міської ради» на контрактній основі строком на 6 (шість) років

 

 

Найменування і місцезнаходження закладу

Найменування закладу: комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Дубенської міської ради.

Місцезнаходження та адреса центру: Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 16

Найменування посади та умови оплати праці

Директор комунальної установи  «Інклюзивно-ресурсний центр» Дубенської міської ради.

Оплата праці здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до 

Положення про інклюзивно-ресурсний центр

На посаду директора Інклюзивно-ресурсного центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту ненижче ступеня 

магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”,  “Дефектологія”, “Психологія”та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість

Початок приймання документів:. 12.07. 2021.

Кінцевий термін приймання документів: 10.08.2021.

Конкурс проводиться поетапно:

- прийняття рішення про проведення конкурсу та формування конкурсної комісії (у разі необхідності оновлення її складу);

-  підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі);

- проведення попереднього засідання конкурсної комісії (перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам);

- допущення кандидатів до участі в конкурсному відборі;

- конкурсний відбір (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу);

 -  оприлюднення результатів конкурсу.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію проконкурс та приймати документи для участі у конкурсі

Гриц Інна Іванівна, тел.0997161907; juristinna28@ukr.net

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

 - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- письмову заяву про участь у конкурсі;

- резюме;

- автобіографію;

- копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність кандидата кваліфікаційним вимогам до керівника ІРЦ, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

- згоду на обробку персональних даних;

- конкурсну пропозицію обсягом не більше 10 сторінок друкованого тексту;

- мотиваційний лист;

- медичний висновок про стан здоров’я та щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;

- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане кандидатом на посаду,;

- заяву про відсутність конфлікту інтересів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе кандидат.

 

Зазначені документи надсилаються на поштову адресу: 35600, м. Дубно, вул. Тараса Бульби, 4, ІІ поверх, приймальня управління освіти Дубенської міської ради  та на електронну адресу: dubno_osvita@ukr.net« повернутися до списку оголошень