Управління освіти Дубенської міської ради

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Дубенської міської ради оголошує конкурс на зайняття посади вчителя-логопеда

Відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545, з метою публічного і прозорого призначення на посаду вчителя - логопеда - комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Дубенської міської ради оголошує конкурс на зайняття вакантної посади вчителя - логопеда комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Дубенської міської ради» на контрактній основі строком на 3 (три) роки

 

 

Найменування і місцезнаходження закладу

Найменування закладу: комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Дубенської міської ради.

Місцезнаходження та адреса центру: Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Морозенка, 34

Найменування посади та умови оплати праці

Вчитель – логопед  комунальної установи  «Інклюзивно-ресурсний центр» Дубенської міської ради.

Оплата праці здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Кваліфікаційні вимоги до вчителя - логопеда  відповідно до 

Положення про інклюзивно-ресурсний центр

На посаду вчителя - логопеда Інклюзивно-ресурсного центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня 

магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю, “Спеціальна освіта”,»Корекційна освіта»та стаж роботи не менше трьох років за фахом.

Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість

Початок приймання документів:. 26.07. 2018.

Кінцевий термін приймання документів: 14.08.2018.

Конкурс проводиться поетапно:

- прийняття рішення про проведення конкурсу та формування конкурсної комісії (у разі необхідності оновлення її складу);

-  підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі);

- проведення попереднього засідання конкурсної комісії (перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам);

- допущення кандидатів до участі в конкурсному відборі;

- конкурсний відбір;

 -  оприлюднення результатів конкурсу.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію проконкурс та приймати документи для участі у конкурсі

Гриц Інна Іванівна, тел.0997161907; juristinna28@ukr.net

Гладин Алла Миколаївна, тел. 0978043910

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

 - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- письмову заяву про участь у конкурсі;

- резюме;

- автобіографію;

- копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність кандидата кваліфікаційним вимогам, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

- згоду на обробку персональних даних;

- медичний висновок про стан здоров’я та щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;

- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане кандидатом на посаду,;

- заяву про відсутність конфлікту інтересів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе кандидат.

 

Зазначені документи надсилаються на поштову адресу: 35600, м. Дубно, вул. Тараса Бульби, 4, ІІ поверх, приймальня управління освіти Дубенської міської ради  та на електронну адресу: dubno_osvita@ukr.net« повернутися до списку оголошень